Veelgestelde vragen

We krijgen regelmatig vragen over CumuluZ.
De meest gestelde vragen hebben we hieronder kort beantwoord.

Staat je vraag er niet tussen? Kijk vooral ook eens bij de gesprekken over CumuluZ op het Platform Gegevensuitwisseling. Of neem contact met ons op.

Algemene vragen over CumuluZ

We vullen dit overzicht regelmatig aan met nieuwe vragen en antwoorden.
Wat is de CumuluZ-coalitie?

Een samenwerkingsverband van zorgkoepels, dat gaat bouwen aan een data-infrastructuur, ván en vóór de zorg.

Waarom is de CumuluZ-coalitie opgericht?

Databeschikbaarheid is essentieel voor de toekomst van de zorg. Er zijn veel goede initiatieven, maar een gezamenlijke data-infrastructuur ontbreekt nog. We vinden bovendien dat databeschikbaarheid een publieke functie is, die in publieke handen moet zijn. Daarom hebben we als zorgkoepels de krachten gebundeld om een gezamenlijke data-infrastructuur te bouwen.

Wat gaat CumuluZ concreet doen?

De data-infrastructuur die we gaan bouwen doet drie dingen: data ontsluiten, data integreren en data beschikbaar maken. In de CumuluZ-coalitie werken we daarnaast samen aan beheer en (door)ontwikkeling van het platform en hulp met implementatie. Het einddoel is een publieke voorziening voor zorgverleners, patiënten, onderzoekers en techpartners.

Hoe gaat CumuluZ data ontsluiten?

Zorgaanbieders kunnen straks op drie manieren hun bronsysteem aansluiten: direct, via een bestaand knooppunt, of via het CumuluZ replicatieplatform. In dat laatste geval huren zorgaanbieders bij CumuluZ een online omgeving waar ze onder eigen verantwoordelijkheid een tijdelijke kopie van de data kunnen beheren. Van hieruit kan de data verder worden ontsloten.

Wat bedoelen jullie met data integreren?

CumuluZ is meer dan een doorgeefluik. De integratielaag van het platform kan data uit verschillende bronnen combineren en integreren. Zo zorgen we dat de beschikbare data betekenisvol en waardevol is voor zorgverleners en patiënten. Zo creëren we ook een koppelvlak voor allerlei nuttige IT-toepassingen van derde partijen.

Hoe is de governance van CumuluZ geregeld?

De CumuluZ-coalitie bestaat nu uit de NFU, NVZ, Santeon en mProve. We willen de coalitie graag snel uitbreiden met vertegenwoordigers van huisartsen, verpleging, verzorging en thuiszorg. Met deze koepels gaan we een onafhankelijke rechtspersoon oprichten, als tussenstap richting een publieke voorziening.

Wat gaat CumuluZ in 2024 doen?

In 2023 zijn er twee proeftuinen geweest: Digizorg in Rotterdam en Zorgviewer in de Noordelijke provincies. Beiden zijn ontwikkeld op CumuluZ-infrastructuur. In 2024 gaan we deze initiatieven verder uitbouwen. Daarnaast breiden we de coalitie uit en richten we een rechtspersoon op en gaat ons ontwikkelteam beginnen met het bouwen van de eerste elementen van de opschaalbare data-infrastructuur. Tot slot gaan we structurele financiering borgen.

Hoe ziet CumuluZ de samenwerking met alle zorgpartijen: ziekenhuizen, huisartsen, apotheken, langdurige zorg etc.?

CumuluZ moet een landelijk geheel worden, dus alle partijen die een rol spelen in de zorg moeten uiteindelijk aanhaken. Dat kunnen we niet één keer kunnen realiseren, dus dat zal gefaseerd gaan. De regionale coalitievorming speelt hier een belangrijke rol in. In de proeftuinen nemen we partijen uit bijvoorbeeld de eerste lijn of VVT ook gelijk mee. We sluiten die partijen op kleinere schaal aan om te verkennen hoe we dat gaan doen. Vervolgens kunnen we dat vanuit de regio gaan opschalen.

Ik wil graag met mijn organisatie aansluiten, waar moet ik beginnen?

We zijn heel blij dat zoveel partijen enthousiast zijn en meteen mee willen doen. Het eerlijke antwoord is dat het nu nog te vroeg is om al aan te sluiten. Tot eind 2024 gaan we het concept bewijzen in een aantal proeftuinen, zodat we kunnen laten zien dat het opgeschaald kan worden. In die periode zullen we ook randvoorwaarden en aansluitvoorwaarden definiëren en alvast delen. Als we ons bewezen hebben en we op gaan schalen, kun je op basis hiervan voorbereiden op je aansluiting. Dat kun je met partijen uit je regio doen. We gaan bovendien vanuit CumuluZ dienstverlening ontwikkelen om partijen te ondersteunen die niet op eigen kracht kunnen aansluiten.

Is de CumuluZ doelarchitectuur al ergens in te zien?

CumuluZ is ván en vóór de zorg en we streven open innovatie na. Op dit moment delen we onze visie op het gezondheidsinformatiestelsel, de doelarchitectuur en bijbehorende infrastructuur vooral in kennissessies. We zullen op korte termijn presentaties en documenten beschikbaar maken via deze website. Ons devops team gaat de komende periode het technisch ontwerp van de architectuur verder uitwerken. We zullen met een kleine groep iets ontwerpen en dat dan in een consultatieronde met een grotere groep afstemmen. Op termijn willen we de architectuur en softwarecode ter inzage delen op GitHub. Daarnaast gaan we implementatiegidsen publiceren.