De zorg verandert en dit vraagt om een andere zorginfrastructuur

Vergrijzing, comorbiditeit, nieuwe dure medische technieken en dus een stijging van de zorgvraag en zorgkosten; we kunnen er niet omheen. De focus van IT in de zorg moet daarom veel meer gericht zijn op zorglastreductie en het verhogen van de doelmatigheid. Dit vraagt om een andere doelarchitectuur, die zich richt op het delen van data en invulling geeft aan een levensloopdossier. Met CumuluZ werken we toe naar:

Een levensloopdossier

Van zorgverlener-georiënteerd (data over de zorg-episode) naar
patiënt-georiënteerd (data over de volledige levensloop).

Netwerkzorg

Van verwijzen en
terugverwijzen naar
multidisciplinair
samenwerken.

Samen beslissen

Van standaard
behandeltrajecten
naar gepersonaliseerde
zorg.

Hybride zorg

Van behandeling in
een zorginstelling naar
behandeling in de
instelling én op afstand.

Niet uitwisselen maar delen

Van document-based uitwisselen (klinische samenvatting) naar real-time delen van gestructureerde
data (actuele situatie).

Zorglastreductie & preventie

Verhogen arbeidsproductiviteit
door het delen van data en van patiënten genezen naar het
voorkomen van ziekte (preventie).

Samenwerken, hergebruiken en samenvoegen

CumuluZ is een initiatief van de zorg voor de zorg. Het realiseren ervan doen we nadrukkelijk in samenwerking met andere zorgaanbieders. CumuluZ concurreert niet met bestaande landelijke zorg IT-initiatieven, maar is juist complementair en erop gericht om componenten van deze initiatieven te hergebruiken. Hierbij kun je o.a. denken aan de uitwisseling van gestructureerde gegevens die door verschillende VIPP-programma's op dit moment worden geïmplementeerd. Het initiatief bouwt verder op de uitkomsten van het programma Registratie aan de Bron ten aanzien van eenmalig registreren en meervoudig gebruik. Door aan te sluiten op MedMij, biedt het platform patiënten de mogelijkheid om via hun eigen persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) eenvoudig toegang te krijgen tot hun medische gegevens.

Op ieder moment toegang tot alle zorginformatie

CumuluZ is een antwoord op veranderingen in de gezondheidszorg. Die worden zowel gedreven door maatschappelijke ontwikkelingen als door trends in de (informatie)technologie. Het CumuluZ-platform zorgt dat alle gezondheidsdata systeemonafhankelijk beschikbaar is voor zorgverlener en patiënt. Voor het verlenen van gezondheidszorg. Maar ook voor medisch wetenschappelijk onderzoek. CumuluZ voegt drie belangrijke aspecten toe aan het huidige informatiestelsel voor de zorg.

Alle zorgdata in één levensloopdossier

Nieuwe vormen van zorg – zoals netwerkzorg, datagedreven zorg en monitoring op afstand – vragen op ieder moment om een compleet en actueel beeld van een patiënt. Een levensloopdossier geeft daar invulling aan.

Data
systeemonafhankelijk

Alle gezondheidsdata moeten toekomstbestendig worden opgeslagen op basis van een leverancier-onafhankelijk gemeenschappelijk open datamodel. De databeschikbaarheid wordt gewaarborgd met open API’s.

Een platform voor kennisdeling

In de CumuluZ-architectuur wordt kennis verpakt en gedeeld via algoritmes, medische beslissingsondersteuning en apps voor zorgaanbieders en patiënten.

Gegevens zijn voor het leven,
niet slechts voor één systeem

Met CumuluZ dagen we de status quo uit. Gezondheidsdata die nu versnipperd worden vastgelegd in een groot aantal EPD-systemen, ontsluiten we vanuit regionale datahubs. Zo krijgt iedere patiënt in Nederland één levensloopdossier. Vanuit de datahubs worden de data beschikbaar gemaakt via een zorgviewer, die op gebruiksvriendelijke wijze is geïntegreerd met bestaande zorgsystemen.  

Het hart van de datahubs wordt gevormd door een open gemeenschappelijk datamodel. Dit vullen we in met public cloud-technologie en internationale standaarden voor dataopslag en -uitwisseling, zoals open EHR, FHIR en OMOP CDM. Op die manier wordt gezondheidsdata toekomstbestendig vastgelegd en databeschikbaarheid gegarandeerd. Hierdoor neemt de afhankelijkheid af van dominante zorg-IT leveranciers. Zo krijgen patiënten en zorgverleners weer zelf de regie over het gebruik van gezondheidsdata en kunnen de gewenste zorginnovaties sneller worden doorgevoerd.

Uw data zijn bij ons veilig

De universitaire medische centra in Nederland hebben de ambitie om gezamenlijk met met een brede vertegenwoordiging van zorgaanbieders een datahub infrastructuur te realiseren waar de data die patiënten ons toevertrouwen veilig wordt opgeslagen. Patiënten krijgen de mogelijkheid om zelf te bepalen met wie hun data wordt gedeeld op basis van een centrale online toestemmingsvoorziening.

Hierin kunnen patiënten aangeven of hun data alleen gebruikt mag worden voor het verlenen van zorg of ook (geanonimiseerd) beschikbaar is voor medisch wetenschappelijk onderzoek. We zorgen ervoor dat data niet ongewenst wordt gebruikt voor commerciële toepassingen en bewaken de privacy en security.

De CumuluZ implementatiestrategie

Het CumuluZ platform wordt op een Agile Scrum manier ontwikkeld startend vanuit een aantal proeftuinprojecten. Op basis van deze projecten worden keuzes gemaakt over de infrastructuur en de eerste gebruikstoepassingen. De ontwerpkeuzes over de gebruikte codestelsels, classificaties, terminologiestandaarden, informatiestandaarden en structuur- en communicatiestandaarden worden uniform toegepast in alle CumuluZ datahubs. Op die manier ontstaat een verspreid netwerk van datahubs dat als een logisch geheel functioneert. Daardoor vormen deze datahubs samen een levensloopdossier dat zorgverleners en patiënten toegang biedt tot alle gezondheidsdata.
 • (Sector)breed draagvlak CumuluZ visie
 • Initiatief opzet en afgesteming met Health-RI
 • Eigenaarschap en aansturing
 • Initiële en structurele financiering
 • Start CumuluZ initiatief
 • Ontwerpkeuzes op basis van proeftuinen
 • Eerste gebruikstoepassingen
 • Marktconsultatie en inkooptraject
 • Keuze technologiepartners en oplossingen
 • Inrichting datahub infrastructuur
 • Ontwikkel en beheerorganisatie
 • Uitbreiden gebruikstoepassingen in enkele koploper-regio's
 • Opzetten CumuluZ-community voor verder ontwikkelen zorgplatform
 • Datahub infrastructuur landelijk dekkend
 • Ontsluiten zoveel mogelijk gezondheidsdata van groeiend aantal zorginstellingen
 • Landelijke DVZA voor PGO's
 • Realiseren landelijke use case (bijv. kinderoncologie)
 • Rijk app-ecosysteem
 • Algoritme managementsysteem
 • Cloud decision support engine
 • Data diensten voor afgeleid gebruik (kwaliteitsregisters en onderzoek)
 • Workflow ondersteuning voor data-pipelines

Meer weten over CumuluZ?

CumuluZ-werkgroep

S. Vermeer, Directeur Informatie & Technologie
(Erasmus MC), voorzitter
R.H.M. Bongers, IT Architect (UMC Utrecht)
C. Brobbel, IT Manager transmurale zorg (LUMC)
W. Huizenga, Data Architect (Radboudumc)
M. Kalshoven, Manager Informatiemanagement en architectuur (Erasmus MC)
E. Lubbe, Afdelingshoofd Datamanagement
(Amsterdam UMC)
E. Maij, Informatiearchitect (Amsterdam UMC)
J.J. van Walsum, Lead Enterprise architect (UMC Groningen)
I.T.C. Schoonbrood, Enterprise Architect (MUMC+)

Downloads

De CumuluZ-doelarchitectuur biedt diensten voor netwerkzorg, gepersonaliseerde zorg, medische beslissingsondersteuning, AI, preventie en populatiemanagement. Meer weten?

Download hier aanvullende informatie.

Contact

CumuluZ is een initiatief van de zeven Nederlandse umc’s, verenigd in de NFU. Voor vragen of suggesties, neem contact met ons op.

Bedankt voor je bericht! Er wordt zo snel mogelijk contact met je opgenomen.
Oeps! Er ging iets mis met het invullen van het formulier.